O świętym Gotardzie

Paweł Cieliczko: Legenda o świętym Gotardzie |


Pisałem wcześniej o świętym Marcinie, który patronował podmiejskiej osadzie i parafii, znajdującej się w samym centrum współczesnego Poznania. Mimo braku osobistych związków z naszym miastem, doskonale się tu zaadoptował i stał się bardzo popularnym i chyba najbardziej lubianym świętym patronem. Z jego osobą wiąże się kolorowa parada, która każdego 11 listopada daje początek świętowaniu imienin ulicy. Legenda o gęsiach, które zdradziły jego kryjówkę i sprawiły, że został biskupem, dała asumpt – bardzo w ostatnich latach popularnemu – hasłu Gęsina na Marcina. Słynną na cały kraj, poznańską tradycją stało się zaś wypiekanie rogali świętomarcińskich wypełnionych masą z białego maku i migdałów. Podobnego splendor nie zaznał drugi patronów osady i parafii położonej na lewym brzegu Warty, w samym sercu poznańskiego starego miasta – św. Gotard.

Święty Gotard urodził się w 960 roku w Dolnej Bawarii, tam – w Niederalteich – jego ojciec pracował dla klasztoru benedyktynów, do którego Gotard wstąpił w 990 roku. Sześć lat później został opatem tamtejszej wspólnoty zakonnej i zreformował ja w duchu reguły św. Benedykta. Potem – wspierany przez cesarza Henryka II – reformował kolejne zgromadzenia. W 1022 roku mianowany został biskupem Hildesheim i tam zmarł w dniu 5 maja 1038 roku. Grób św. Gotarda od początku stał się źródłem licznych cudów. Przekonywały one mnichów, że ich biskup ma szczególne relacje ze świętymi i  sam powinien zostać wyniesiony na ołtarze. Już w XI wieku spisany został żywot św. Gotarda, w którym zanotowano liczne cuda dokonane za jego wstawiennictwem. Niektóre spośród nich dotyczyły Słowian, opowieści te docierały pewnie i do Poznania, rozsławiając imię świętego biskupa na ziemiach Wielkopolski.

O popularności kultu św. Gotarda przypominają powstałe w XII wieku, na ziemiach książąt piastowskich, parafie pod jego wezwaniem. Przypominają o nich świątynie w Kaliszu, Włocławku, Pałukach, a także rotunda w Strzelinie. Poznański kościół i osada św. Gotarda ufundowane zostały na biskupim gruncie po lewej stronie Warty. Budulcem tej świątyni, nie mniej ważnym niż kamień, były legendy opowiadające o cudach uczynionych za sprawą zmarłego opata. Kilka spośród nich zanotowała Zofia Skorupska.

Pierwsza legenda opowiadała o starym Słowianinie, pochodzącym z okolic Szczecina, który został pojmany podczas walk z Sasami, trafił do niewoli tamtejszego księcia i całe lata spędził w więziennym lochu. Nadszedł jednak dzień, w którym przyszedł książęcy rozkaz skazujący wszystkich jeńców na śmierć. Egzekucja odbyć się miała następnego dnia rano. Jednym ze skazanych był stary Słowianin. Mimo że był poganinem, wierzył w moc biskupa Gotarda i całą noc spędził na gorących modlitwach, prosząc go o ratunek. Modły okazały się skuteczne. Dyby, w które był zakuty, same się otworzyły, więzień wysunął z nich ręce, potem nogi i w końcu wolny stanął na środku celi. Jak czytamy w legendzie, nie próbował uciec, tylko zaczął gorąco modlić się do św. Gotarda, dziękując mu za cud uwolnienia, jakiego dostąpił. Nie wiadomo, czy wynikało to z nagłego przypływu uczuć religijnych, a może zwyczajnie nie mógł wydostać się z lochu i nie pozostało mu nic innego, jak nadal modlić się o cud. Kiedy wartownicy przybyli o brzasku do celi, zastali go rozkutego z dybów i pogrążonego w modlitwie do Gotarda. Strażnicy, ludzie prości, przestraszyli się i czym prędzej pognali zawiadomić księcia o cudownym uwolnieniu starego Słowianina. Książę obawiał się zemsty świętego, a może tylko szemrania i oburzenia ludu, gdyby sprzeciwił się woli świętego i skazał na śmierć człowieka uwolnionego za jego cudownym wstawiennictwem. Rozkazał więc uwolnić Słowianina, by ten ruszył ku swym rodzinnym stronom, głosząc chwałę i potęgę św. Gotarda. Nie wiemy kto uwolnił jeńca zakutego w dyby, wiemy natomiast, że z wojowniczego poganina zmienił się w chrześcijańskiego misjonarza.

Druga legenda opowiadała z kolei o pochodzącym z Pomorza ślepcu. Gdy pogańskie bóstwa nie potrafiły mu pomóc w odzyskaniu wzroku, zwątpił w ich moc i ruszył w kierunku grobu św. Gotarda, wierząc, że tylko on może sprawić, że odzyska wzrok. Wsparty o swój kostur długo wędrował, a gdy wreszcie dotarł do Hildesheim, klęczał przed grobem opata Gotarda i modlił się przez wiele dni. Wzrok mu nie wracał, więc uznał, że jego modlitwy zostaną wysłuchane dopiero wtedy, gdy sam stanie się chrześcijaninem. Mnisi nauczyli go najważniejszych zasad wiary, ochrzcili go, a potem przez wiele dni wraz z nim modlili się do świętego Gotarda. Niestety, ślepiec wzroku nie odzyskał i w końcu zrezygnowany zdecydował się powrócić w rodzinne strony. Gdy wreszcie pojawił się w swej osadzie, okazało się, że nikt nie czeka tam na niego, bo wyrzekł się wiary przodków. Ludzie, wśród których się wychował, gardzili nim, odmówili mu wsparcia, pomocy, jedzenia i gościny. Ślepiec nie odzyskał wzroku, utracił przyjaciół, został wykluczony ze wspólnoty, jednak mimo to nie zwątpił w św. Gotarda. Nadszedł jednak w końcu taki dzień, że był już tak bardzo zrozpaczony, że postanowił popełnić samobójstwo. I właśnie wówczas, gdy już miał zakładać sobie pętle na szyję, ogarnęła go niezwykła jasność. Stał oślepiony i oniemiały, a gdy wreszcie odzyskał wzrok… odzyskał wzrok. Święty Gotard przywrócił mu wzrok, bo docenił to, że nigdy w niego nie zwątpił. Obdarzając go wzrokiem ukazał swoją siłę zarówno swemu wyznawcy jak i wszystkim niedowiarkom.

Kolejna legenda opowiadała kupcach, którzy z ziem ruskich, ciągnęli z towarami, przez słowiańskie puszcze i knieje. W samą Niedzielę Palmową napadli na nich pogańscy rozbójnicy. Opowieść głosi, że towarzyszący ruskim kupcom kapłan stracił życie. Może jego śmierć sprawiła, że zwątpili oni w moc świętych kościoła bizantyjskiego i zaczęli prosić o wsparcie św. Gotarda. Z jego imieniem na ustach, ruszyli na wrogów, bijąc ich pątniczymi kijami. Atak okazał się bardzo skuteczny. Kupcy zabili sześciu napastników, a pozostałych przegonili. Pozostały po nich porzucone tarcze i miecze, które kupcy pozbierali z pobojowiska, wzięli ze sobą i złożyli przy grobie św. Gotarda, jako wota za uratowanie życia. Szlaki ruskich kupców prowadzące ku Saksonii wiodły przez Poznań, nad Wartą słuchano opowieści o świętym, którego moc potrafiła ocalić bezbronnych kupców przed pogańskimi rozbójnikami.

Inna legenda opowiadała natomiast o chrześcijańskich kupcach z krajów niemieckich, którzy napadnięci zostali przez pogan i mimo podjęcia walecznej samoobrony, zostali przez nich pokonani i pojmani do niewoli. Po długim marszu i żegludze, trafili na odległą wyspę na Morzu Bałtyckim, gdzie stali się niewolnikami pogańskiego księcia. Wydawało się, że nie ma dla nich żadnego ratunku, zrezygnowani pracowali czekając na nadejście kresu życia w niewoli. Jeden pojmanych wierzył jednak głęboko, że ocalenie przyniesie mu św. Gotard i codziennie modlił się do niego, prosząc go o wsparcie. Był człowiekiem inteligentnym i wiedział, że nawet święty, wspierać musi człowieka ziemskimi metodami. Pewnego dnia znalazł na plaży stare czółno, naprawił je, a z dwóch włóczni oraz szmaty zbudował żagiel. Tą prowizoryczną łodzią, razem z jednym pachołkiem, dopłynął do swych rodzinnych stron. Włócznie, które służyły mu za maszty, złożył w dowód wdzięczności przed grobem opata, by zaświadczały o tym, z jak beznadziejnych opresji święty Gotard potrafi uratować człowieka.

Zanotowana także została legenda o cudzie dokonanym przez św. Gotarda, który miał bezpośredni związek z Poznaniem. Jeden z mieszkańców miasta nad Wartą został opętany przez demony i żaden kapłan ani egzorcysta nie był w stanie wyzwolić go z ich diabelskiej mocy. Człowiek ten wyruszył więc w kierunku Hildesheim, wierząc, że tylko modlitwa przed grobem św. Gotarda może uwolnić go od potężnej mocy Złego. Wędrował długo, a w czasie marszruty diabeł wciąż kusił go i namawiał, by zrezygnował i zawrócił z tej męczącej pielgrzymki. Proponował by mężczyzna, zawarł z nim pakt. Składał mu gwarancje długiego życia w zdrowiu i szczęściu. Bies obiecywał mu wielkie bogactwo, ogromną sławę i niezmierzoną potęgę, wreszcie zaproponował mu nawet królewską koronę. Poznaniak był jednak niezłomny, odrzucał kolejne propozycje kusego, twierdząc, że woli zbawienie i życie wieczne od wszystkich cudów jakie mu oferuje wysłannik Lucyfera. Gdy poznaniak zbliżał się do grobu św. Gotarda, diabeł rzucił się na niego, szarpał nim, starał się odciągnąć go od grobu świętego. Mężczyzna wił się, rzucał, miotał, ale uparcie postępował krok po kroku, zbliżał się do grobu świętego Gotarda. Gdy wreszcie dotknął jego relikwii czy płyty nagrobnej, diabeł nagle go puścił, zapiszczał głośno z przerażenia, odstąpił od człowieka i zniknął pozostawiając  po sobie w świątyni straszliwy fetor.

Do wyniesienia św. Gotarda na ołtarze doszło w 1131 roku, niemal 100 lat po jego śmierci. Kanonizacja biskupa Hildesheim nie była jednak wyrazem uznania dla jego licznych cudów, a wynikało przede wszystkim z politycznej kalkulacji. Papież Innocenty II toczył wówczas walkę z antypapieżem Anakletem II (wtedy jeszcze nie było wiadomo, który zwycięży, a którego historia uzna za antypapieża)  i bardzo zależało mu na pomocy cesarza Lotara III. Innocenty II postanowił więc wynieść na ołtarze sławnego benedyktyna, którego sanktuarium znajdowało się w księstwie saskim, skąd pochodził cesarz. Wkrótce po kanonizacji kult św. Gotarda rozprzestrzenił się po całej Europie. Znanym do dziś tego przykładem jest alpejska przełęcz, łącząca niemieckojęzyczne tereny Szwajcarii z obszarami północnych Włoch, której nadano jego imię, na pamiątkę noclegowni dla pielgrzymów zmierzających do Rzymu, jaką zbudował w dzisiejszym alpejskim kurorcie Sankt Moritz.

Dla nas najważniejsze są jednak okoliczności powstania kościoła i parafii św. Gotarda w Poznaniu, która istniała na terenie dzisiejszego kościoła i klasztoru jezuitów u zbiegu ul. Stawnej i Garbar. Fundatorem i właścicielem parafii była katedra poznańska i podlegała ona zwierzchnictwu biskupa poznańskiego. O istnieniu tej podpoznańskiej parafii wiemy z dokumentu zaświadczającego… o jej likwidacji. Zdarzyło się to w 1242 roku, kiedy to książęta Przemysł I oraz Bolesław Pobożny zawarli układ z biskupem Boguchwałem, na mocy którego książęta zamienili się z nim i za teren z kościołem św. Gotarda przekazali mu kościół wraz z parafią św. Wojciecha. Zamiana tych działek miała kluczowe znaczenie dla powstania Poznania na lewym brzegu Warty. Przed lokacją książęta musieli bowiem skupić teren, na którym wytyczone potem zostały granice miasta. Kościół z klasztorem św. Gotarda miał bardzo istotne znaczenie, bo do niego właśnie przeniesieni zostali dominikanie ze Śródki, a ci zakonnicy zajmowali się prowadzeniem działalności kaznodziejskiej wśród poznańskich mieszczan (podobnie zresztą jak i dziś). Ich osadzenie na lewym brzegu Warty było pierwszym krokiem do lokacji miasta, która nastąpiła kilka lat później.

Wiemy, w jakich okolicznościach kościół, parafia i osada św. Gotarda zniknęły, nie dysponujemy natomiast żadnymi zapisami dotyczącymi okoliczności ich powstania. Skoro zaś nie ma narracji historycznej, zastąpić ją należy legendą. Zbudowanie kościoła św. Gotarda w Poznaniu łączyć należy z opowieścią o wizycie księcia Bolesława Krzywoustego u grobu tego świętego w Hildesheim.

Wizyta to była niezwykle ważna, bo podczas niej Bolesław Krzywousty uregulował relacje Polski z największymi potęgami ówczesnej Europy: papiestwem oraz cesarstwem. Polski książę od lat toczył wojny z władcami saskimi o panowanie nad słowiańskimi ziemiami dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego, Meklemburgii i świętej słowiańskiej wyspy Rugia. Niemieckich panów wspierał potężny biskup Magdeburga Norbert, który w dniu 4 czerwca 1133 roku wydał bullę Sacrosancta Romana , na mocy której podporządkował wszystkie polskie biskupstwa potężnemu metropolicie Magdeburga Norbertowi z Xanten. Polscy biskupi byli dwukrotnie wzywani, by stawić się i oficjalnie uznać władzę arcybiskupa Magdeburga, jednak nie przybyli do Rzymu i nie przyjmowali do wiadomości tego zwierzchnictwa. Sytuacja taka nie mogła trwać wiecznie, biskupi polscy musieli w końcu uznać decyzję papieża, a objęcie przez arcybiskupa magdeburskiego zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami otworzyłoby wrota dla niemieckiej ekspansji nie tylko na ziemie Słowian Połabskich, ale i na rdzenne ziemie polskie. Sytuacja była niezwykle skomplikowana.

Wszystko wskazuje na to, że Bolesław III Krzywousty z modlitwami o pomoc zwrócił się właśnie do świętego Gotarda i – co najważniejsze – stosowną pomoc od niego otrzymał. W 1134 roku książę wyruszył do Merseburga i złożył cesarzowi Lotarowi III hołd lenny z podbitych właśnie przez siebie terenów słowiańskich na Pomorzu oraz z wyspy Rugii. Stając się lennikiem cesarza z tych ziem, zyskiwał jego wsparcie w ich utrzymaniu, stawał się sojusznikiem cesarza Lotara, najpotężniejszego władcy ówczesnej Europy. Po tej ceremonii polski książę ruszył do Hildesheimu, bo pomodlić się przed grobem św. Gotarda. Modlił się zapewne o to, by święty, wyniesiony na ołtarze zaledwie trzy lata wcześniej przez papieża Innocentego II, wstawił się za nim w kurii rzymskiej i poparł jego racje przed ojcem świętym. Modlitwy okazały się skuteczne (a pewnie poszły w ślad za nimi stosowne podarunki dla rzymskich kurialistów), bo już dwa lata później, w 1136 roku, papież Innocenty II wydał w Pizie tzw. bullę gnieźnieńską, w której polskie prowincje kościelne poddane zostały na powrót pod zwierzchnictwo arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Kościół św. Gotarda w pobliżu Poznania miał być zapewne książęcym wotum za odzyskanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

 

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia:

 1. Erhard Gorys, Leksykon świętych, Warszawa 2007, s. 141.
 2. Święci na każdy dzień, t. III: Maj, Kielce 2009, s. 22.
 3. Zofia Skorupska, Legendy dawnego Poznania, Poznań 2006, s. 57-63.
 4. Teodor Tyc, O kościółku św. Gotarda i kulcie tego świętego [w:] Kronika Miasta Poznania – Antologia, Poznań 1991, ss. 33-39.

Netografia:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotard_z_Hildesheim
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Gotarda_w_Poznaniu

Komentarze

komentarz

170 thoughts on “O świętym Gotardzie

 1. comprar cialis disfuncion erectil que es comprar cialis 5mg disfuncion erectil que es

  http://adcesconference.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://drbih.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2Fcomprare-cialis-originale-in-svizzera%2F
  http://overlandbugs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2Fcialis-20mg%2F
  http://xplr.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://positivelifestylelivingproducts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2Fcialis-10mg%2F
  http://knobandkettlebrewingcompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2Fcialis-20mg%2F
  http://bigplayenterprisellc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://susanaddams.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://jghbc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://idg.space/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://tenuel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2Fcialis-10mg%2F
  http://pantryfare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://stackedsandwichcompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://scavengerhuntgame.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F
  http://freexpc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comprarcialis5mg.org%2Fit%2F

 2. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 3. I’m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this issue?

 4. Hi there, I discovered your blog by means of Google
  even as searching for a comparable subject, your web site got
  here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just changed into aware of your blog via Google, and located that it is
  really informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I will appreciate in the event you proceed this in future.
  Many folks can be benefited out of your writing. Cheers!

 5. Ze względu na niespójność położenia na stole w środkowej kolumnie są tylko 4 czerwone liczby (nawiasem mówiąc, jest taki paradoks: stawiamy 10 jednostek na czerwono i 1 jednostkę na 4 czarne liczby 6, 15, 24 33. Z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa jest to równie prawdopodobne, że kurs w trzeciej kolumnie wynosi 5 jednostek, a na pozostałych 10 czerwonych liczbach po 1 jednostce. (Pokryliśmy wszystkie czerwone liczby i 4 czarne, czyli prawdopodobieństwo sukcesu \u003d 22 37)… Dlaczego w pierwszym przypadku umieściliśmy 14 jednostek, aw drugim – 15? Albo dlaczego jest tylko 8 parzystych czerwonych cyfr? 3. Ruletka francuska Gra ruletka. Pierwszą, najważniejszą do zastosowania strategią podczas gry ruletka w tym kasynie online, jest umiejętność zarządzania swoim bankrollem. Następnie należy nauczyć się, jak zwiększać szanse na wygraną. Można to osiągnąć stawiając dużą wygraną na małą wygraną. http://deansmeu875320.howeweb.com/15716083/przebranie-kasyno Prawo Hazardowe W Polsce – Nowe kasyno online 2019 Hobby i rozrywka – Goleniów Serwisy regionalne Oraz w pojedynczym miejscu zebrane są najważniejsze elementy regulaminu, z którymi będziemy mogli się zaznajomić, a i je ze sobą porównać. Istotne istnieje jeszcze to, że wyszczególnione zostały na części przede każdym regulacje dotyczące reklamie i chcenia jakie należy wykonać by uzyskać bonus lub nawet kilka. Znajdziemy tam i sylwetki i opinii innych graczy, co powinno znacznie pomóc nam podjęcie decyzji, które miejsce wirtualnego hazardu, wykazało się najciekawszą ofertą. Legalne automaty do gier Goleniów Jednym spośród częstszych pakietów jest bonus powitalny, jaki stanowi wyjątkowo dobrym dla graczy prezentem. Niektóre kasyna podnoszą poprzeczkę coraz wyżej, dając szansę wygrania, w podróży losowej prawdziwą kumulację bonusów. Częstą możliwością istnieje jeszcze koło fortuny, które pojawia się już po zalogowaniu się, na uprzednio doświadczone i wprowadzone konto. Wówczas nagrody też potrafią się skumulować, i my otrzymamy prawdziwie największe z dowolnych bonusów kasynowych. Legalne automaty do gier Dobrzany

 6. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 7. The AGCO’s focus is on the safe, responsible and lawful sale of cannabis, consistent with the legislation enacted by the provincial government. Its regulatory objectives are to ensure that the retail sale of cannabis in Ontario is carried out with honesty, integrity and in the public interest as set out in the Cannabis Licence Act, its regulation and the AGCO Registrar’s Standards for Cannabis Retail Stores. The webcast will also be archived on the Events and Presentations page of Numinus’ Investor Relations website: http://www.investors.numinus.com events-and-presentations Health Canada has announced that it is recalling a glass baking dish because of an injury hazard. Dans un bulletin d’information que l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a transmis à ses superviseurs de premières lignes, dont TVA a obtenu copie, on peut lire: «qu’à compter d’octobre 2017, un signalement à la police sera uniquement fait dans les cas suivants: Lors de l’abandon de marijuana au point de contrôle et lors de la découverte de grandes quantités de marijuana (c’est-à-dire qui ne semblent pas tenir dans un sac de 1L)». https://plan2cost.com/community/profile/elmer79b5267899/ Not all dispensaries or weed shops will offer cannabis delivery in Langley. The best services offer a wide range of products and are committed to excellence in customer service. They keep their prices reasonable and offer reliable services over time. Read reviews here on Leafythings to identify the most popular dispensaries in your area. The most popular and classic method of ordering cannabis online is weed flower or bud. Many cannabis consumers prefer this method because you can experience the taste, scent, effects, and satisfaction of smoking cannabis flower. Edibles are growing in popularity. They offer full body effects and specific dosages in THC and CBD. Concentrates are the finest form of THC or CBD extract derived from actual weed flower. There is also tinctures, capsules, oils, and much more. Start shopping on KushMapper to find exactly what you need at the best prices. Search through thousands of weed products in Langley, BC or mail order across Canada. Order from the best dispensaries in Langley, BC!

 8. Yetişkinlerde cinsel yolla bulaşabilir ve yetişkin erkeklerde muhtemelen en sık rastlanılan penis molluskumudur.

  Çoklu, küçük kubbe şekilli papüller ortaya çıkar ve genellikle ortası basık veya tıkalıdır.
  Sıkıldığında kesilmiş süt gibi bir irin çıkarılabilir.

 9. Doeda porno izle, doeda, porno izle, mobil porno izle,
  sarışın porno izle, reklamsız porno izle, kaliteli porno izle, yasaksız porno izle Astalavista porno filmler sayesinde Full HD porna izlemek istemez misiniz?
  cevabınız evet ise kisa porno videolar akıllı
  telefonunuz üzerinden güvenli Wi-Fi bağlantısı
  yada 3G, 4G, 4,5G, 5G.

 10. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karaman Mahallesi’nde çalışmalarına başlanan Çocuk Hakları Sokağı’nda incelemelerde bulundu.
  Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi’nde hayata geçirilen ve Adapazarı’na „Çocuk Dostu Şehir” ödülü kazandıran Çocuk Hakları Sokağı’nın ikincisi Yenikent bölgesi mahallelerinden Karaman’da hayata geçiriliyor.

 11. Ver más de Century 21 ABC Schiro Group en Facebook.
  Iniciar sesión. o. Crear cuenta nueva. Ver más de Century
  21 ABC Schiro Group en Facebook. Iniciar sesión Check out our newest listing in Hanover Park!

  Tell us what you think! Contact Mary Stevens at for details.
  Century 21 ABC Schiro Group. 11 de marzo a las
  09:25. Just.

 12. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 13. Desi Tüp Hint Youngporntv yetişkin porno sitesinde
  HD kalitesinde ücretsiz olarak izleyebileceğiniz xxx videolar.
  Ana Sayfa Yeni videolar Popular kategori. Desi Tüp Hint porn videos.
  07:56. Thats A Nice Hint! A Daisy Stone Pov Anal Scene.

 14. It iyi gerçek. „Kovboy kız pozisyonunda başlayın. Kalçalarınız penis başı etrafında 3-4 daire yapın. Tabana kadar aşağı indirin. Altta bir kez itin!” „İt” ile, doğum yaparken vajinanızı atmak.

 15. зимние турбазы уфа гостиница дельфин сочи
  отель престиж барнаул приморская сочи отдых в ленобласти с животными
  отель александра петрова в переславль залесском где отдохнуть на выходных недорого дагомыс оздоровительный комплекс официальный сайт

 16. санаторий русский бор гостиница мармелад анапа
  старая русса отели гостиницы цены гостиница русь в барнауле грин парк ялта интурист
  уфа красноусольск расписание горный алтай все включено белокуриха санатории цены

 17. хостел на курской москва кадгарон отель
  байкальский острог гостиница дарьял загорские дали санаторий официальный сайт цены
  курорты абхазии на море поместье загосье псковская область спа отели кисловодск

 18. хостел на дмитровке москва уролог евпатория
  ялта интурист отель отзывы пушкинская галерея железноводск официальный сайт отель мещера гусь хрустальный
  горский дом домбай официальный сайт гостиница новоузенск саратовская область санаторий россия ессентуки адрес

 19. горя путевки ателика гранд оазис бухта инал официальный сайт
  звенигород отели и гостиницы сочи металлург санаторий гостиницы брянска
  виктория геленджик ясная поляна крым лесные дали удп

 20. верхние радоновые ванны пятигорск пансионат металлург сочи официальный сайт
  погода в мисхоре на неделю самый точный заплавье селигер официальный отель оранж балашиха
  эра отель санкт петербург самый лучший санаторий в башкирии отель меридиан архангельск

 21. отель петр петрозаводск отель донна роза евпатория
  отель азимут на смоленской москва официальный сайт пансионаты в ейске на берегу моря санаторий после ковида
  искра кучугуры целебный ключ ессентуки официальный сайт эхопризнаки микролитов почек

 22. сан целебный нарзан кисловодск официальный сайт дача del sol анапа
  красная талка геленджик официальный цены лучшие бутик отели санкт петербурга пятигорск курорт
  отель флагман омск стоимость гостиниц в питере адлер богатырь

 23. санатории в крыму с лечением цены гостиница мин воды
  спа отели пскова красная талка фото кстово санаторий ярославль
  гостевой дом листвянка porto mare алушта курорт пицунда фото

 24. гостиницы кстово гостевой дом курортный анапа
  отель на баррикадной москва сочи отель сон у моря детский санаторий светлана
  поиск кисловодск янтарь светлогорск официальный сайт хостел на курской в москве

 25. армения гостиница казань санаторий кисловодск официальный
  гостиницы в батайске ростовской области цены сергиевские минеральные воды санаторий самара больница железноводск
  москва гостиница москомспорта санаторий москва просп дзержинского 50 кисловодск санаторий в башкирии ассы

 26. санаторий зеленая роща санатории казани газовик официальный сайт
  отель кино геленджик каменномостский турбаза горная абаата отель абхазия отзывы 2021
  санаторий урал сочи официальный сайт парк партенит в крыму цена 2021 грин резорт отель и спа кисловодск официальный

 27. такси туапсе небуг цена санаторий имени горького подмосковье
  кисловодск сан нарзан рус олимпийский хостел отдых в сочах
  кисловодск санаторий крепость цены база туров для турагентств отель вояж парк крылатское

 28. температура воды в гурзуфе grace arli
  санатории сочинского района замок коварства и любви адрес морской крым семидворье
  джубга гостиницы пансионат высокий берег анапа геленджик бассейн с морской водой

 29. белая русь небуг анапа отель селена
  когда откроется санаторий русь в сочи санаторий радуга сочи официальный санатории на карте подмосковья
  санатории башкортостана список путевки в анталию 2022 парафинолечение в физиотерапии

 30. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 31. Süre: 85 Dk. Anadolu’da yer alan bir köy adeta lanetlenmiş, erkekler kuvvetten düşmüş, kadınları ise evliyken dul kalmış, erkek
  suyuna hasret bırakılmışlardır. Ancak köy eşrafından olan yakışıklı Şerif, bekar ve olgun kadınlardan hoşlanan bir adamdır.

  720p Yeşilçam erotik filmi „Gel Samanlığa Gidelim” Türk.

 32. Along with the whole thing which appears to be building within this area, all your perspectives tend to be somewhat refreshing. Even so, I am sorry, because I do not give credence to your entire suggestion, all be it radical none the less. It appears to us that your remarks are not totally justified and in actuality you are yourself not really thoroughly convinced of your assertion. In any event I did enjoy looking at it.

 33. I wish to convey my gratitude for your generosity giving support to individuals who should have assistance with that question. Your real commitment to getting the solution throughout appeared to be amazingly invaluable and has in every case enabled many people like me to get to their ambitions. The interesting guide indicates a whole lot a person like me and additionally to my fellow workers. Warm regards; from each one of us.

 34. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! „Not only is the universe stranger than we imagine, it is stranger than we can imagine.” by Sir Arthur Eddington.

 35. kamagra kent Immunofluorescence for ОІ catenin displayed widespread accumulation in all epithelial cell types in p48Cre; ОІ catenin exon3; LSL Kras G12D pancreas compared with that of p48Cre; LSL Kras G12D mice, confirming transgenic ОІ catenin stabilization compare Supplemental Figure 7, D and H

 36. Pingback: 3bystander

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.