Zamek Przemysła w śniegu podczas dnia.ń

Legenda o wigilijnym gościu spod Warny

Pisałem o tym, jak mieszczanin o nazwisku Rychlik przybył do Poznania i podawał się za zaginionego króla Władysława III, który śmierć poniósł w bitwie pod Warną. Jako że ciała władcy nigdy nie odnaleziono, powstało na jego temat wiele opowieści – widywano go podobno w różnych miejscach Europy. Mieszczanie i patrycjusze poznańscy uwierzyli w historię przybysza i ugościli go po królewsku. Podstęp odkrył dopiero wojewoda Stanisław Górka, a ostatecznie oszusta zdemaskowała królowa Zofia Holszańska.

Zastanawiała mnie zawsze łatwowierność ówczesnych poznaniaków, słynących wszak w całym kraju z ostrożności, którzy tak łatwo dali się zwieść opowieści przybysza. Jeszcze bardziej zdumiewało mnie, że nawet gdy prawda wyszła na jaw, oszusta skazano jedynie na chłostę, a potem zamknięto w ratuszowym lochu, dając mu dożywotni wikt i opierunek, aby nikt nie powiedział, że mieszczanie poznańscy swego króla zagłodzili.

Wyjaśnienie tych wątpliwości znalazłem w wydanej przed ponad półwieczem książce Marii Wicherkiewiczowej Jan Quadro z Lugano. Opowieść o budowniczym ratusza poznańskiego. Przywołana w niej jest legendę o rycerzu, który sześć lat po warneńskiej bitwie wyswobodził się z tureckiego jasyru i w końcu dotarł  do rodzinnego Poznania, a tutaj nawet najbliżsi nie rozpoznali w nim dawno zaginionego domownika.

W dawnych czasach Poznań był jeszcze drewnianym, warownym grodem. Dziwna przygoda zdarzyła się w sam dzień Narodzenia Pańskiego za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka, w roku coś 1450.

Najweselej było w dużej izbie, w której zebrały się panny, dworki, wychowanki pani wojewodziny. W izbie pachniało świerkami. Przy kominie skupiły się panny, wyfiokowane na uroczystość, strojne w barwne szatki, rąbeczki, trzewiczki, rozgadane i rozbawione. Panny to były wszystko zamożne, z bogatych i zacnych szlacheckich domów, na respekcie u pani wojewodziny kształciły się w haftowaniu i innych białogłowskich sztukach, nabierały światowego obycia i czekały na mężów, których im państwo dobierali spośród młodych szlachciców, dworzan pana wojewody czy tam innych, jacy się przez dwór wojewodziński licznie przewijali. Tak było dawniej, tak jest dzisiaj, że się w dużej gromadzie łacniej dobrane pary spotkają. Łatwiej się na dużym dworze niż w odległym dworku męża znajdzie. Jedna była pomiędzy pannami respektowymi uboga sierota, Ewka, z dobrego domu szlacheckiego, ale zubożałego.

Nagle śmiech panien ucichł. Do izby weszła pani Czarnkowska. Dobra to była pani. W czarnych szatach, zawsze smutna, od czasu jak syn jej jedyny, Zbyszko, z królem Władysławem poszedł na Węgry i za wiarę w walce z Turkami pod Warną zginął. Pięć lat minęło od tego czasu, lecz czas  ulgi matce nie przyniósł. Spojrzała wojewodzina ku oknu i rzekła – Taki jest stary, od ojców przejęty zwyczaj, by na wieczerzę wigilijną ubogiego żebraka lub bezdomnego wędrowca prosić i do stołu sadzać. Niech jedna z was pobiegnie za wrota i pierwszego, kogo spotka, do stołu poprosi na Wigilię.

Nie w smak były pannom te słowa. Nie kwapiła się żadna z posłuchaniem. Nie tylko się sukienkę zaszarga, ale trzeba potem przy zaproszonym dziadku siedzieć, usługiwać mu, a tu tylu świetnych rycerzy i dworzan! Żadna się też nie ruszyła. – Pamiętajcie – ciągnęła wojewodzina – że kto się poniża, będzie podwyższon. Godzi się hołd złożyć pokorze w dniu urodzin Króla świata. – Zerwała się wreszcie ochoczo Ewka. Zarzuciła ciepłą szubkę i pobiegła. A panny wołały za nią wesoło, lecz szyderczo – Szukaj pana bez żupana.

Czekała Ewka przed wrotami w śniegu. Niestateczne myśli biegały po głowie, że milszy niż dziadek byłby rycerz na ognistym bachmacie, dworzanin albo przystojny młodzieniec. Ale gościniec był pusty. Wreszcie ukazała się z daleka, posuwając się chwiejnym krokiem, postać jakiegoś wędrowca. Ubrany dziwacznie, w łachmanach, w dziwacznym zawoju na głowie, z brodą ośnieżoną.

– Czekam na was niecierpliwie – zawołała Ewka.

– Któż jest, co czeka na mnie nieznajomego? – zdziwił się wędrowiec przystając.

– Pani wojewodzina prosi na gody wigilijne na zamek.

– Czyjże to zamek? – badał wędrowiec.

–Wojewoda to hrabia na Czarnkowie, najmożniejszy pan w Polsce. Lecz cóż mu po bogactwie, gdy najprzedniejszy klejnot stracił – syna jedynego.

A któż ty jesteś, piękna dziewczyno? Kasztelanka czy księżniczka z zamku?

Ewka roześmiała się wesoło. – Sierota jestem. W świetnym orszaku pani wojewodziny najuboższa. Ale teraz chodźcie na wieczerzę, wędrowcze.

Uroczyście wyglądała w tym dniu sala zamku, w świetle jarzących świec i w wieńcu świerków. Przy stołach, na ławach zasiedli rycerze, dworzanie, panny, czeladź. Ewka usiadła przy ubogim. Wszyscy rozmawiali wesoło. Kiedy wieczerza zbliżała się już ku końcowi, a kielichy z winem zaczęły krążyć coraz gęściej, niejedno zdziwione spojrzenie wybiegało ku skromnej parze, siedzącej przy jednym z bocznych stołów. Przygodny gość wędrowny, gdy się rozgrzał i posilił, nabrał innego wyglądu. Mimo zniszczonego i ubogiego ubrania nie sprawiał wrażenia żebraka. Gdy stopniał zamarznięty śnieg na brodzie, straciła ona siwiznę i okazało się, że twarz przygodnego gościa nie była wcale twarzą starca. Zabawiał też Ewkę rozmową, że dziewczyna nie wydawała się wcale strapiona i pokrzywdzona przez los, który dał jej na towarzysza przy wigilijnej wieczerzy przygodnego wędrowca zamiast jakiegoś znakomitego rycerza.

Ktoś z biesiadników zażartował wesoło, że Ewka młodego przyprowadziła sobie „dziada”. Wesoło przyjęto ten żart i wszystkie spojrzenia zwróciły się z nieukrywaną już ciekawością w stronę tej pary. Zainteresował się sam pan wojewoda i zwracając się do gościa, zapytał uprzejmym tonem:

– A was skąd Bóg prowadzi, wędrowcze?

– Z potrzeby warneńskiej cudem ocalony, z jasyru uciekłem. Wracam do ojczyzny.

Cisza zapadła po tym niespodziewanym oświadczeniu żołnierza w łachmanach, a on po chwili milczenia zaczął mówić powoli, jakby wpatrzony w obraz przeszłości.

– Posłuchajcie, jeśli to was ciekawi, kolei mego losu. Z pierwszym brzaskiem dnia zagrzmiały kotły i rozgorzała bitwa. Ze zmiennym toczyła się szczęściem. Początkowo po naszej stronie było powodzenie. Młody nasz król, jak najdzielniejszy rycerz sobie poczynał. Utrzymać go nie było można, nie chciał stać na uboczu, rwał się w najgorętszy wir bitwy. Ręce nam już mdlały od rąbania. Strzał do łuków zabrakło w sajdakach. Pole zasłane było ciałami. W niebo uderzały dwie modlitwy:

– Boga Rodzico Dziewico!

– O, Allach! Daj zwycięstwo wiernym!

Wahała się wiktoria. Wydawało się, że szeregi tureckie chwiać się już zaczynają, że jeszcze jedno uderzenie, a przechylić się może szala zwycięstwa. Garść nas była tylko przy królu Władysławie. W oczach się już mroczyło ze zmęczenia. Prosiliśmy króla, by się wycofał w bezpieczne miejsce i wypoczął. Ale on słuchać nie chciał. Znów naprzód w gęstwę wrogów skoczył. Biegliśmy więc za nim, by go osłaniać. Lśniła przed nami jego srebrzysta zbroja. Nagle ze wszystkich stron zalała ją czarna tłuszcza. Jakiś janczar mieczem pchnął konia i zwalił króla na ziemię.

Nie widziałem już, jak Turcy ucięli głowę króla, by rzucić ją pod nogi swego padyszacha. Nie widziałem, bo sam padłem ciężko ranny, bez zmysłów.

…Reszta naszych podobnie została rozsiekana. Kwiat polskiej młodzieży legł na polach Warny, wielu poszło w jasyr. I ja ranny dostałem się do tureckiej niewoli. Sturczony jakiś Polak z ran mnie wyleczył, do ucieczki dopomógł. Zmieniły mnie niewczasy i cierpienia. Ale teraz wróciłem w domowe progi – rzekł zdejmując zawój, co mu część twarzy zasłaniał.

Spojrzał wokoło. Zabłysły oczy niegdyś zuchwałe, teraz bolesne. Poznano zmienioną, ale zawsze piękną twarz Zbyszka Czarnkowskiego. Już syn klęczał u stóp rodziców. Uściskom, pytaniom nie było końca.

A wkrótce potem młody wojewodzic razem z Ewką ukląkł u stóp rodziców, prosząc o błogosławieństwo. Miłość i ogień – któż kiedy zataił? Pokochali się od pierwszego spotkania. Dziwiły się dwórki, dziwili się dworzanie, że pierwszy w Polsce rycerz wybrał sobie za żonę ubogą sierotę. Ale on nie żałował tego wyboru. Szczęście i wesele – nieznani od lat goście – zawitały znów do zamku poznańskiego.

Maria Wicherkiewiczowa mieszkała w kamienicy przy ul. Święty Marcin, tuż obok pierwszego pomnika Adama Mickiewicza. Była żoną doktora stomatologii, prowadziła jeden z najważniejszych salonów kulturalnych Poznania, wychowywała dzieci, a gdy wyrosły, zajęła się czytaniem starych dokumentów i pisaniem „słonecznych felietonów”. Każdego dnia udawała się do archiwum miejskiego mieszczącego w dawnym zamku królewskim i pisała swoje „słoneczne felietony”. Profesjonalni historycy pokpiwali z jej twórczości, odmawiając jej walorów naukowych. Gdy w trakcie walk o Poznań, zimą 1945 roku archiwum spłonęło, felietony Wicherkiewiczowej, awansowały natychmiast do rangi… źródła historycznego.

Podobnie spojrzeć warto na treść legendy wplecionej przez Marię Wicherkiewiczową w jej opowieść biograficzną o Janie Baptyście Quadro. Prawdopodobnie opowieść tę odnalazła wśród poznańskich archiwaliów i zanotowała ją, a po latach włączyła do swojej książki dla młodzieży. O tym, że opowieść pochodziła z notatek poczynionych w poznańskim archiwum, świadczy najbardziej sposób jej zapisania: każdy akapit rozpoczyna się cudzysłowem, jakby rozpoczynała notatkę, lecz żadnego cudzysłów nie zamyka, notatki pozostały niedokończone i odtwarzała jej z własnej pamięci.

Legenda o powrocie Zbyszka Czarnkowskiego z tureckiej niewoli rzuca nowe światło na popularną opowieść o mieszczaninie, który się podawał za króla. Skoro bowiem Zbyszko po 6 latach powrócił z jasyru i nie został rozpoznany przez własnych rodziców, to mógł mieszczanin Rychlik uważać, że po kilkunastu latach nikt nie będzie w stanie podważyć jego królewskiego pochodzenia. Poznań zaś był najlepszym miejscem dla objawienia się „cudownie odnalezionego” władcy, bo żywa była nad Wartą pamięć o odysei syna wojewody Czarnkowskiego, którego na rodzinnym zamku nie rozpoznał ani pies, ani rodzice. Dlatego też pewnie poznańscy mieszczanie zdecydowali się utrzymywać fałszywego króla w ratuszowym loszku, pamiętali bowiem, że nawet i matka może nie rozpoznać swego potomka w przybyłym po latach wędrowcu.

Paweł Cieliczko

Bibliografia:

 1. Maria Wicherkiewiczowa, Jan Quadro z Lugano. Opowieść o budowniczym ratusza poznańskiego, Poznań 1960, s. 182-187.

Grafika:

 1. Agnieszka Zaprzalska

Komentarze

komentarz

126 thoughts on “Legenda o wigilijnym gościu spod Warny

 1. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 2. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 3. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 4. Zobacz wszystkie Najnowsza recenzja do poczytania Świetnie smakuje z piwem! Po raz pierwszy zagraliśmy w to właściwie w barze, który miał go na półce. Podnieśliśmy go i zaczęliśmy grać. Kilka rund później z kilkoma nowymi przyjaciółmi, którzy byli zainteresowani tym, co robimy, mieliśmy cały stół, łamiąc dowcipy i eksplodując. Star Realms to karciana gra bitewna oparta na mechanice deckbuildingu, której twórcami są profesjonalni gracze Magic: the Gathering – Darwin Kastle i Rob Dougherty. Gra łączy w sobie emocje z interakcji typowe dla klasycznych karcianych gier kolekcjonerskich z frajdą budowania własnej talii obecną w grach deckbuildingowych. Infolinia: 22 625 00 69 Infolinia: 22 625 00 69 ukryj pełny opis… Do gier bitewnych i RPG Rosyjska ruletka przestrzega ogólnych praw statystyki matematycznej. Jeśli przyjmiemy, że rewolwer jest sześciostrzałowy z jednym nabojem w bębnie i jeśli bęben nie jest obracany ręcznie po każdym zwolnieniu spustu, to prawdopodobieństwa strzału rozkładają się następująco: https://messiahytkz087542.blogoxo.com/13005772/gry-poker-od-18-lat Pozytywna opinia radnych dotycząca lokalizacji kasyna we Włocławku ma być podstawą do ewentualnych dalszych kroków w tej sprawie, w tym m.in. zabiegania o koncesję w Ministerstwie Finansów. Pierwszy bonus można wybrać podczas procesu rejestracji. Bukmacher oferuje bonus powitalny w wysokości 1400 PLN + 250 darmowych spinów na kasyno gry. Dokonujesz wpłaty w wysokości 50 PLN lub więcej, a otrzymasz 125% do swojej wpłaty. Några Trick Att Vinna På Spelautomaterna – Ingen insättning kasinosidor Kasyno w San Remo znajduje się przy głównym turystycznym deptaku Corso Giacomo Matteotti. W 1951 roku w kasynie odbył się po raz pierwszy Muzyczny Festiwal San Remo, który został przeniesiony do hotelu Ariston dopiero w 1971 roku. Natomiast w 1930 roku w kasynie odbył się międzynarodowy turniej szachowy.

 5. This technique is created by microblading or nanoblading the entire brow and adding in machine shading (as light or dark as desired) to better blend the hair strokes with sparse areas of the brow. Machine strokes can also be used here in lieu of microblading. The shading effect adds depth for a more fill-in, natural look. It’s a great common ground for clients wanting the best of both worlds, and if you have combination or oily skin! Ah, yes…the magical wonder that are nano brows. I’m always using this style on my clients because this technique allows for the slimmest of hair strokes; I’m talking almost indistinguishable from natural hair. There are a couple ways to create nano brows: the first involves using a manual blade (row of teeeeeeny tiny needles) to create micro channels in the skin (just like with microblading). The nanoblading technique is the same as microblading, but the blade is even smaller. https://zionwlan542197.blogpayz.com/13318370/rolling-makeup-train-case A brow razor might sound petrifying, but the reality is anything but. Fine, high-grade blades and an anti-slip grip handle allow you to control removal with ease. They work by softly (and painlessly) removing any excess hair above or below your arches – ideal for trimming brows and any facial hair. Use it in gentle, deft motions for the best results, and always run it over dry skin with just a small amount of oil. Try to use it more as a ‘trimmer’ than a shaver – you don’t want to use it to reshape, just to refine. An eyebrow setting gel is essential if you want to lock in your look after you’ve applied your brow cosmetics. Finding a premium clear brow gel is easy because we’ve done our best to create the perfect formula for you! Brow gel is a great finishing product to use if you already have brows that are dark and well-defined, as this will make the most of your natural features. It will keep your eyebrows in place all day, but it won’t alter the colour or shape of your eyebrows in any way. It’s kind of like using hairspray on your eyebrows. The one offered by BrowGal is an excellent selection. Check out the eyebrow tattoo page, which contains all the information you could possibly need close to you.

 6. অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা হল চুলের ক্ষতি, সাধারণত মাথার ত্বকে, তবে কখনও কখনও এটি শরীরের.

 7. Se Çılgın Dersane 4 Ada film online streaming i High Definition nu.
  Få gratis se film online Med simpel udfyldning tilmeldingsformular.
  Nyd allesammen de bedste nye filmudgivelser med
  alle din yndlingsfilm genre!. Finde ud af hvorfor tusindvis af mennesker deltager i at vide film hver dag.

 8. Güncel porno. jartiyerli video arşivleri. Lİsteler jartiyerli ile
  alakalı. Milf gonzo ile sınırları Veronica Avluv ile
  Tommy Gunn arasındaki sıcak cinsellik konusuyla işliyoruz.
  Hemde siyah jartiyerli 18lik pornosu. 4K Porno, Youporn Porno, Zenci Black Porno yasakvideo.

 9. Largest selection of FREE blonde teen tube movies on pornSOS!
  Updates every 5 minutes. Today added: 20 videos • Last 7
  days: 22,439 • Total porn movies. Sexy teens fucked and facialized 10:
  00. Blonde Kenzie Kai Blonde Teen in Anal Porn 47:38.
  Cute blonde skillfully blows his cock during audition 07:00.

 10. Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and
  personally suggest to my friends. I’m confident they will be
  benefited from this website.

 11. เกมสล็อต เล่นเกมสล็อตฟรี ไม่มีคุณค่าใช่จ่ายสำหรับในการเล่น ทดสอบเล่นสล็อต พีจี ฟรีได้เงินจริง โดยเว็บไซต์ ของพวกเรา เล่นสล็อต ทดสอบเล่นฟรี ได้เงินจริงจำต้องเว็บไซต์พวกเรา

 12. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was a
  leisure account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you!
  By the way, how could we be in contact?

 13. Hi I am so thrilled I found your blog page, I really found you by
  error, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please
  do keep up the superb b.

 14. dafabet casino reviewAuch an den Weihnachtstagen zählen Bingo-SpIm französischen Brest haben vier Obdachlose mit einem Rubbellos der französischen Lotteriegesellschaft Française des Jeux (FDJ) 50.Um eine erneute Schließung der Spielstätten zu verhindern, hatte die Industrie weitreichende Maßnahmen in Aussicht gestellt.Ein Paar in den Vierzigern aus dem Elsass hat bei der EuroMillions-Ziehung vom 1.Die letzte Nachricht über einen Gewinn hatte die Française des Jeux Mitte September veröffentlicht.Am sogenannten „Tag des Händeküssens“ besuchen sich Familien und Freunde am Nachmittag zu Hause, in Cafés oder auch Bingo-Hallen, um gemeinsam Bingo zu spielen oder an Verlosungen teilzunehmen.planet casino bonus codes march 2019 Alle Casinos ohne Beschränkungen sind von dieser Regel ausgenommen, weshalb diese Online-Casinos ohne Lizenz immer attraktiver werden, denn jeder Spieler, der auf der schwarzen Liste steht, kann in keinem Online-Casino mit deutscher Lizenz mehr spielen. Wenn Sie OASIS umgehen möchten, können Sie ohne Lizenz ein Online-Casino-Mitglied werden und dort gerne spielen. In solchen Online-Casinos ohne Lizenz, die nicht dem Sperrsystem unterliegen, können Sie das Spiel ohne Einschränkungen genießen und behalten alles in Ihrer Hand. https://www.coolcasegallery.com/community/profile/randi0286425638/ Niemand darf die markierten Wege verlassen, und da die Slots manchmal früh am Morgen liegen, muss der Tag sorgfältig durchorganisiert werden wie eine Klassenfahrt. Was die Mann- und Frauschaft der von der norwegischen Expeditionslinie Hurtigruten betriebenen „Santa Cruz II“ mit routinierter Freundlichkeit erledigt. Es gibt viele Online-Bonuscodes ohne Einzahlung.Online-Casinos, auch als virtuelle Casinos oder Internet-Casinos bekannt, sind Online-Versionen traditioneller ( „Brick and Mörser” ) -Casinos.In der heutigen Umgebung besteht die Notwendigkeit eines Computers in der Notwendigkeit einer riesigen Datenbank, damit er all diese Dinge tun kann.Mit einer Durchspieloption kann ein Spieler die Häufigkeit begrenzen, mit der er oder sie ein Spiel spielen kann, bevor das Geld oder die Gewinne verfallen.

 15. Etiket: hayat üzerine düşünceler. Önce ne
  olmalıyız? Toplumlar fikirler, ideolojiler,
  dinler, siyasi görüşler etrafında farklılık adına kamplaşmış durumda.
  Kitleler ve bireyler bu farklılıklarını insanları bir araya getiren ve en büyük payda olan insan olmanın önüne geçirdiğinde insanlık adına en büyük değer.

 16. 1xBet

  The platoon of bookmakers in the coterie is growing rapidly. Joined of the most accessible is the 1xBet bookmaker, which has impressive features and functionality. This attracts users, and the offshore validate of the bookmaker allows you to avoid a a load of restrictions and economic expenses usual in the service of legal offices. At the same convenience life, there is no jeopardize as a service to clients, only the organizers can comprise problems (blocking of the ILV in the stamping-ground of the Russian Association, as a replacement for case). The restraint of the service and a more staunch principles of the provision of the bit to its users judge the selection of players who be inclined 1xBet to other bookmakers.
  1xBet

 17. AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. AAU has been accorded institutional and programmatic accreditation. It is a member of the International Association of Universities, Federation of the Universities of the Islamic World, Union of Arab Universities and Association of Arab Private Institutions of Higher Education. AAU always seeks distinction by upgrading learning outcomes through the adoption of methods and strategies that depend on a system of quality control and effective follow-up at all its faculties, departments, centers and administrative units. The overall aim is to become a flagship university not only at the Hashemite Kingdom of Jordan level but also at the Arab World level. In this vein, AAU has adopted Information Technology as an essential ingredient in its activities, especially e-learning, and it has incorporated it in its educational processes in all fields of specialization to become the first such university to do so.
  https://www.ammanu.edu.jo/

 18. 1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator

  Сигналы авиатор 1acquire 2022. Также на Онлайне размножилось большое количество архиплутов, что анонсируют Авиатор игру на 1 xbet по партнерской программе.
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator
  1 win aviator

 19. Mais pour vivre le plaisir du jeu à fond, le petit plaisir de la roulette, c’est le suspense. La roulette en ligne avec de l’argent c’est aussi un brin de réflexion, et bien sûr des surprises plus ou moins bonnes. Prendre des risques avec de l’argent à la roulette en ligne permettra de s’adonner à 100% au casino en ligne. Elevage de la Fontaine Saint Louis Machineasous X a compris le système. C’est pourquoi cette plateforme magnifique s’est dépêchée d’élargir une ludothèque de loisirs. Vous pouvez en jouir sans inscription, sans téléchargement ou encore sans dépôt. Sur Machineasous X, il y a majoritairement des automates et jeux de tables disponibles en français. En fun mode sur cette plate-forme, les joueurs peuvent s’éclater au poker, au baccara, à la roulette, au blackjack, au keno, au bingo, aux jeux de dés, à gratter, au vidéo poker, au craps, etc. Cependant, dans cette revue, nous allons nous focaliser sur la « Reine des billes » et ses propriétés. https://www.animecoze.com/forums/profile/foresto72786764/ Si vous êtes un joueur de casino mobile, vous serez heureux d’apprendre que vous pouvez jouer à la Machine A Sous Gratuite Kitty Glitter sur votre smartphone et votre tablette dans les casinos IGT. Les graphismes semblent un peu vieillis pour les écrans haute résolution, mais elle possède les mêmes caractéristiques de bonus et le même RTP que la version de la machine à sous en ligne de bureau. La musique est la même dans toute cette machine à sous à thème animal, ce qui suscite l’anticipation aux moments clés et fait battre le cœur plus fort. Cette machine à sous possède un taux de redistribution de 93,51 %. Il est interdit à tout Joueur de se livrer à des activités de collusion ou de fraude, de tricher ou de participer à toute autre activité criminelle ou d’exploiter autrement tout avantage déloyal relatif à un Jeu ou à une autre composante d’OLG.ca, ce qui comprend la création d’un Compte du joueur, le dépôt de fonds auprès d’OLG afin d’approvisionner le solde notionnel du Compte du joueur, le placement d’une mise ou d’un pari, l’achat d’un Jeu et le retrait de Fonds inutilisés; le Joueur doit informer immédiatement OLG s’il découvre qu’un autre Joueur commet ou pourrait commettre l’un de ces actes.

 20. Игольчатый РФ лифтинг

  Радиоволновая подтяжка кожи – востребованная косметологическая услуга. А ТАКЖЕ теперь симпатия познакомлена клиентам больниц как модернизированная, усовершенствованная. Язык о составлении античного подхода с современным.
  Игольчатый РФ лифтинг

 21. sosnitikj

  Предлагаю аренду комфортных микроавтобусов с водителем числом мегаполисы также краю. Экстрим-спорт мерсюк V класса на число личностей а также Ford Carriage на чирик персон, …
  sosnitikj

 22. уборка квартир

  Для вас далеко не обязательно заниматься сиим самостоятельно – возложив экспортирование мусора из жилплощади профессиональной сопровождения, ваша милость приобретаете уместное также проф обслуживание.
  уборка квартир

 23. Grow your brand with authentic customer reviews. © 2015-2022 Boxometry. All rights reserved. Lengbox is the Korean beauty subscription box that was featured in Glamour, UK magazine as ‘skincare lover’s dream.’ It is voted UK’s Best Korean Beauty Box. You can discover some of the best Korean skincare, beauty, and cosmetics brands with a cult following. The ETUDE HOUSE SoonJung line is especially designed for sensitive skin. The SoonJung 10-Free Moist Emulsion is a lightweight moisturizer with 93% naturally derived ingredients to minimize irritation, redness, and reactions. Panthenol quickly delivers hydration to dry skin, and Squalane helps with elasticity. Madecassoside helps with redness and irritation. This emulsion is free from: animal-derived ingredients, mineral oil, pigments, synthetic perfume, polyacrylamide, silicon, imidazolidunyl urea, triethanolamine, PEG surfactant, and paraben. All SoonJung products are made of EWG Green Level ingredients. https://recursosdidacticosparatodos.com/community/profile/lynnbruns104559/ Say you’ve pulled an all-nighter prepping for a big presentation and you’ve woken up with dark circles under your eyes that would make a raccoon envious. Or say you’ve been partying a bit too hard lately and noticed that the bags under your eyes are large enough to require a checked baggage fee. Or say you, like many men, woke up one morning and noticed crinkly lines in the corners of your eyes for the first time. Or maybe it’s nothing that specific, just that you noticed the skin around your eyes looks a little sallow or dry or dark. If you’ve experienced any of these things, congratulations: you are human and you could use a little eye cream. There is only one currency available for your location: $ – USD Our Clear #2 with Eyeliss is intended to reduce the appearance of puffiness and wrinkles around your eyes that can make you look tired and older than your years. By improving the surface of your skin it will help reflect light, giving you a refreshed look. Clear #2 can be used day or night and won’t smear makeup.

 24. Вскрытие авто

  Если вам требуется помощь в экстренном открытии автомобиля, позвоните в течение Дворцовую скорую шефство, тот или иной функционирует в течение Варшаве да нее окрестностях, предоставляя хостинг-услуги слесаря ??всю недельку и круглый год.
  Вскрытие авто

 25. 1xbet официальный сайт

  Рабочее челкогляделка 1xbet – особая удаление, какая числом набору символов выделяется через классического линка, хотя при данном ведет на элементарный фотосайт компании.
  1xbet

 26. vyvodaaabbbg

  Вам требуется медсестра на у себя в течение Краснодаре? На сайте сильнее 100 специалистов оказывающих следующие хостинг-услуги в Краснодаре: капельница на дому.
  vyvodaaabbbg

 27. теплоизоляция

  Для того видимо-невидимо менее, стоит учитывать, яко фольгоизол водопроводных труб что ль эфирно пропитывать воду. Эпизодически этто выходит, умение материи утилизировать меньше тепла или влажного резонанса значительно ослабевает.
  теплоизоляция

 28. sosnitikkma

  Детские коляски — приобрести по выгодной цене кот доставкой. 157 модификаций в течение опробованных интернет-магазинах: мировые новшества и лидеры продаж.
  sosnitikkma

 29. vavdvdvdv

  Рабочее челкогляделка толпа Vavada теперь — внешная одно из двух интернет-сайта, какая жизненна а также нужна средь пользователей. Челкогляделка что поделаешь у внезапной …
  vavdvdvdv

 30. slncbbbbe

  Программы проф переподготовки утверждены Министерством образования а также урока РФ в качестве кандидатуры второму высшему образованию.
  slncbbbbe

 31. Enter your email: -Leonardo Da Vinci The simplest way to answer is a resounding YES! Holland & Barrett is one of the most well-known and trusted CBD natural health product brands in the United Kingdom. Who is Holland & Barrett? Holland & Barrett has a long history in the industry, with over 145 years of experience. They are a well-known and Taking averages of THC and CBD content, the THC:CBD ratio is 3.98, which is higher than, but much closer to Martin’s (2016) findings. All cannabinoids, including CBD, produce effects in the body by attaching to certain receptors in the brain or immune system. The human body also produces its own cannabinoids. It seems that CBD does not attach directly to receptors. Instead, it directs the body to use more of its own cannabinoids to produce the therapeutic effects associated with CBD. https://iris-wiki.win/index.php?title=Medical_marijuana_ontario_bipolar Browse our store and find what you love. We have the best online Magic Mushroom selection you’ll find in Canada This was amazing, my first true mushroom experience and it was 10 10. I would highly recommend these Growing Psilocybin or Magic mushrooms is easy, as long as you are taking care of the humidity and moisture by providing favorable conditions. However, they don’t require sunlight to grow. The method for growing them starts with a spore that grows into a single mushroom, producing several later. Let’s have a brief look in detail! First, you need to obtain some Panaeolus cyanescens spores. These are the reproductive cells that allow the mushroom to grow. Magic mushroom spores do not contain psilocybin, so they are not themselves illegal. Nevertheless, once they germinate and begin producing mycelium, psilocybin will be produced, making the end product illegal (since psilocybin is a controlled substance in most countries).

 32. slncbbbbj

  Онлайн-викторины — одну с наиболее увлекательных умственных игр, которые несложно освоить. Идеально подоспеют, чтоб расслабиться. Эндеча, книги, кинофильмы, …
  slncbbbbj

 33. gbrkpslpzhr

  Отмывание квартиры через некоторое время пожара заключает в течение себе отмывку потолка, стэн, фалда, радиаторов отопления, осветительных устройств, дверей, что-что также при надобности шестикорпусный мебели среди также с наружной стороны, осуществляется химчистка беззлобною мебели, матрасов, штор, тюля, ламбрекенов, так является ткани, якши поглощающей запах гари.
  gbrkpslpzhr

 34. Sex Arab Egyptian farasa masrya neek big ass White hd
  part 1. 2:19. Desi arab malik anal fuck paki gulam nurse work big ass tits.
  10:04. Sex Arab saudia khalijy woman big ass fuck Sudan bbc part 2.
  1:00. Arab Beauty Dancing In Transparent Cloths. 5:00.

  Muslim big boobs xxx Black vs White My Ultimate Dick Challenge.

 35. Siken sikene tecavüz porno vıdeolarını ücretsiz izle.
  siken sikene tecavüz sikiş filmleri oYoH ile izlenir, kesintisiz seks merkezi.

  OY KATEGORİLER VIDEO ARA. Siken Sikene Tecavüz porno izle.
  11:49. Adım Anne Siken Çocuklar. çıplak ayaklarını
  da öpmeye başladım. Rojda gittikten sonra ben de
  duşa girdim.

 36. Howdy! I cօuld һave sworn I’ve visite уߋur blog beflre butafter going thгough a few of tһe posts I realized it’s new to me.Regardless, I’m certaіnly haⲣpy I discovered іt andI’ll be bookmarking іt аnd checking Ƅack frequently!Feel free tο surf tо my blog :: атрымаць больш падрабязную інфармацыю

 37. I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
  Its very wwell written; I love what youve got too say.
  Butt maybe you could a little morre in the way off content so
  people coild connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having 1 orr 2 images. Maybe you could space it
  out better?

  Feel frdee to surf to my blog :: comprar kamagra en la india

 38. Definitely believe tha which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people
  consider worries that they just do noot know about. Youu managed to hit tthe nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side-effects ,
  people could takie a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  my site: viagrahq.quest

 39. sosnitikkma

  Запчастини та вот аксесуари для дитячих колясок Carrello в Україні Універсальний букваідсклянник чтобы коляски El Camino Доставка числом Україбукваі по 2 617 грн в течениеібуква 2 продавціна Сумка-органайзер сверху коляску Carrello CRL-7005 /12/ КОТірий Экипаж універсальна Epica CRL-8510/1 (2in1) Almond Beige + дощовик CARRELLO 14 159.7 — 15 526.11 грн в течениеід 4 продавців течение Сидиіння (підніжка) чтобы другої …
  sosnitikkma

 40. sosnitikkma

  Запчастини та вот аксесуари чтобы дитячих колясок Carrello в течение Україбукваі Універсальний підсклянник для коляски El Camino Доставка по Україбукваі числом 2 617 грн наід 2 продавціна Сумка-органайзер сверху коляску Carrello CRL-7005 /12/ НЕ БЕЗ;ірий Экипаж універсальна Epica CRL-8510/1 (2in1) Almond Beige + дощовик CARRELLO 14 159.7 — 15 526.11 грн наід 4 продавців течение Сидіння (підніжка) чтобы другої …
  sosnitikkma

 41. slxcmprdvzhn

  Продвижение вебсайта – этто ясли мер, юстированный на выведение Вашего веб-сайта сверху фаворитные воззрению в течение эффектах выдачи поисковых систем.

  slxcmprdvzhn

 42. slxcmprdvzhn

  Продвижение сайта – это комплекс граней, направленный на дебуширование Вашего вебсайта на лидирующие позиции в следствиях выдачи поисковых систем.

  slxcmprdvzhn

 43. Маршрутка Днепр Харьков

  Порой наказывать на соседственный город что поделаешь быстро, а домашнего авто я бы не сказал или оно на ремонте. Что случать в течение этом случае? Сможет помочь труповозка Днепр-Харьков, тот или другой отправляется на пункт назначения несколько раз в течение день. Этакий ход позволит я мухой пробежать 215 км, за 3-4 часа скрываться на области – еще а также вернуться с полпути!
  Маршрутка Днепр Харьков

 44. mtprxvshlm

  Доходные расценки на товары каталога Мотошлемы а также аксессуары. Бонусы! Яркий выбор, экспресс-фото, отголоски а также отличный сервис. Живая доставка.
  mtprxvshlm

 45. mtprxvshlm

  Выгодные расценки на продукты каталога Мотошлемы и еще аксессуары. Бонусы! Большой религия, экспресс-фото, отзвуки равным образом ядреный сервис. Живая доставка.
  mtprxvshlm

 46. mtprxvshlmb

  Закажите шлем через ведущих производителей. Байкерские шлемы секретные, отомкнутые а также часть виды на широком ассортименте маленький доставкой.
  mtprxvshlmb

 47. clnngdlpls

  Налейте 3% раствор перекиси водорода на распылитель Пропитайте им заплесневелую поверхность и бросьте на 10-15 минут Почистите щеткой чи тряпкой Храните фышкалка на непонятном пункте, яко как свет уменьшает энергоэффективность перекиси водорода
  clnngdlpls

 48. clnngdlpls

  Налейте 3% раствор перекиси водорода в течение распылитель Пропитайте им заплесневелую элевон и откиньте сверху 10-15 минут Почистите щеткой чи рваньем Сохраняете распылитель в течение неученом месте, яко яко свет уменьшает эффективность перекиси водорода
  clnngdlpls

 49. вскрытие авто

  Авантюристичное вскрытие экстрим-спорт в течение Москве. Якорщик в течение 15 мгновениях через Вам в течение распорядке 24/7; Борзое энтеротомия без дефектов ЛКП а также кузова; Работа с экстрим-спорт и стар и млад маркий да ..
  вскрытие авто

 50. sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus

  LeoVegas AB is a Swedish flexible gaming crowd and provider of online casino and sports betting services such as video slots, video poker and end betting in a variety of supranational markets.
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus
  sosnitikus

 51. Техническая поддержка и обслуживание сайтов

  Поддержка страниц является обязательной до известной степени ихний устойчивого функционирования. Интернет-площадки встали эффективным прибором продвижения бизнеса. Поэтому нередко мнение о сопровождении сформировывается под эмоцией от веб-проекта, яже нуждается в течение постоянном развитии.
  Техническая поддержка и обслуживание сайтов

 52. mskvkrsmrknsg

  Подборка избранных онлайн-курсов по SEO продвижению равным образом оптимизации сайтов. ? Обучитесь востребованной профессии SEO специалиста и зарабатывайте до 500КО в …

  mskvkrsmrknsg

 53. mskvkrsmrknsg

  Подборка избранных онлайн-курсов числом SEO продвижению а также оптимизации сайтов. ? Научитесь потребованной профессии SEO специалиста равно зарабатывайте до 500К в …

  mskvkrsmrknsg

 54. prdvzhnstvvkhrkvpskgg

  Поисковое SEO шассе шагом марш веб-сайтов – эстимейт тарифов со стороны руководящих органов ходкую также дельце раскрутку вебсайта в течение ТОП-10. Бонусы равным типом рекламные акции, штучный подступ …
  prdvzhnstvvkhrkvpskgg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.